Informace pro pacienty

Použití léčivých přípravků Casirivimab a Imdevimab (označení REGN-COV2)

K čemu je lék určený?

Léčivý přípravek je určený k léčbě onemocnění COVID-19

Co je přípravek REGN-COV2?

Kasirivimab a Imdevimab jsou neregistrované protilátky určené k léčbě lehkého onemocnění COVID-19 dospělých a dospívajících pacientů ve věku od 12 let, kteří váží nejméně 40 kg, jejichž prognóza je příznivá, nevyžadují hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19 nebo léčebné podání kyslíku za předpokladu, že doba trvání klinických příznaků nepřesáhla 7 dní a doba od zjištění pozitivity SARS-CoV-2 nepřesahuje 3 dny a u kterých existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu a naplňují alespoň jedno z kritérií pacienta s vysokým rizikem vývoje do závažného stavu.

REGN-COV2 je neregistrovaný přípravek, který schválen k mimořádnému použití Ministerstvem zdravotnictví ČR na základě par.8 odst.6 zákona č.378/2007 Sb.

Kdo indikuje podání REGN-COV2?

Podání léku indikuje na základě klinické rozvahy, kterou Vám předá v písemné formě, Váš praktický lékař nebo ambulantní specialista.  Definitivní rozhodnutí o podání či nepodání je na lékaři infuzního centra.

Jaké informace je nutné předat lékaři před podáním REGN-COV2?

  • Zda máte jakoukoliv alergii
  • Zda jste těhotná nebo plánujete otěhotnět
  • Zda kojíte nebo plánujete kojit
  • Zda trpíte jakýmkoliv závažným onemocněním
  • Zda užíváte léky (na lékařský předpis, bez lékařského předpisu, vitamíny nebo rostlinné produkty)

Jak Vám bude přípravek REG-COV2 podán?

Přípravek Vám bude podán v tzv. “infuzním místě“ zdravotnického zařízení jako jednorázová nitrožilní infůze po dobu 1 hodiny.

Musím být z důvodu podání REGN-COV2  hospitalizován?

Nikoliv. V případě, že 1 hodinu po podání nebudou přítomny žádné vedlejší účinky, budete propuštěn do ambulantní péče.

Jaké vedlejší účinky mohu očekávat v souvislosti s podáním REGN-COV2?

  • Alergické reakce: horečka, zimnice, pokles krevního tlaku, svědění, bolesti hlavy, pocení, bolest svalů, třesavka, zvracení nebo pocit na zvracení, kopřivka
  • Vedlejší účinky v souvislosti s nitrožilní infůzí (hematomy, krvácení apod.)

 

 

Co dělat, pokud jsem těhotná nebo kojím?

Existují omezené zkušenosti s léčbou těhotných žen nebo kojících matek přípravkem REGN-COV2. Pro matku a její nenarozené dítě může být přínos podání přípravku větší, než riziko léčby. Poraďte se o možnostech léčby a konkrétní situaci se svým lékařem!